Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met onze cookies.

akkoord
Informatie

Vakanties, nieuws en downloads

Schoolvakanties

Zomervakanties, kerstvakantie en meivakantie staan wettelijk vast. Voor de overige vakanties geeft het ministerie alleen adviesdata. Voor de adviesdata geldt dat scholen daarvan mogen afwijken, maar meestal gebeurt dat niet.

Meivakantie 2024 Papendrecht en Sliedrecht 29 april 2024 t/m 10 mei 2024
Zomervakantie 2024 Papendrecht en Sliedrecht 15 juli 2024 t/m 23 augustus 2024
Herfstvakantie 2024 Papendrecht en Sliedrecht 28 oktober 2024 t/m 1 november 2024
Kerstvakantie 2024 Papendrecht en Sliedrecht 23 december 2024 t/m

3 januari 2025

Voorjaarsvakantie 2025 Papendrecht en Sliedrecht 24 februari 2025 t/m

28 februari 2025

Meivakantie 2025 Papendrecht en Sliedrecht 22 april 2025 t/m

2 mei 2025

Zomervakantie 2025 Papendrecht en Sliedrecht 21 juli 2025 t/m

29 augustus 2025

     

 

Vierjaarlijks inspectie-onderzoek bestuur 

download inspectierapport

Jaarverslag en nieuwsbrieven

Ieder kwartaal formuleert het College van Bestuur een rapportage. In deze notitie wordt de gang van zaken van het afgelopen kwartaal beschreven. De notitie dient als uitgangspunt van de nieuwsbrieven.

Strategisch beleidsplan 2023-2027

download beleidsplan

Leraar basisonderwijs worden en leren in de praktijk?

Christelijke Hogeschool Ede

Vind hier meer informatie

Klachtenregeling

Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling vast te stellen. Ouders kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen (of het nalaten daarvan) van bestuur, schoolleiding of personeel van de SCOPS. Met deze regeling wordt beoogd de kwaliteit van het onderwijsklimaat te verbeteren. De officiële klachtenregeling ligt op de scholen ter inzage.

In uitzonderlijke gevallen kunnen klachten ingediend worden bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Tel: 070 - 38 616 97.

Deze commissie neemt klachten in behandeling nadat de klager eerst geprobeerd heeft met de schoolleiding of het schoolbestuur tot een oplossing te komen.

T   0184 - 499 519
E   info@scops.nl

Dr. Langeveldplein 16
3361 HE Sliedrecht
Stichting voor Christelijk Onderwijs
in Papendrecht en Sliedrecht