Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met onze cookies.

akkoord
Informatie

Vakanties, nieuws en downloads

Schoolvakanties

Zomervakanties, kerstvakantie en meivakantie staan wettelijk vast. Voor de overige vakanties geeft het ministerie alleen adviesdata. Voor de adviesdata geldt dat scholen daarvan mogen afwijken, maar meestal gebeurt dat niet.

Herfstvakantie 2022 Papendrecht en Sliedrecht 24 okt. 2022 30 okt. 2022
Kerstvakantie 2022 Papendrecht en Sliedrecht 27 dec. 2022 8 jan. 2023
Voorjaarsvakantie 2023 Papendrecht en Sliedrecht 27 feb. 2023 5 mrt. 2023
Goede Vrijdag/Pasen Papendrecht en Sliedrecht 7 apr. 2023 10 apr. 2023
Meivakantie 2023 Papendrecht en Sliedrecht 24 apr. 2023 7 mei 2023
Zomervakantie 2023 Papendrecht en Sliedrecht 10 juli 2023 20 aug. 2023
Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie 2022: 24 t/m 30 oktober
Kerstvakantie 2022: 25 december t/m 8 januari
Voorjaarsvakantie 2023: 27 februari t/m 5 maart
Goede Vrijdag/Pasen 2023: 7 t/m 10 april
Meivakantie 2023: 24 apr. t/m 7 mei
Zomervakantie 2023: 10 juli t/m 20 augustus 

Vierjaarlijks inspectieonderzoek bestuur en scholen

download inspectierapport

Jaarverslag en nieuwsbrieven

Ieder kwartaal formuleert het College van Bestuur een rapportage. In deze notitie wordt de gang van zaken van het afgelopen kwartaal beschreven. De notitie dient als uitgangspunt van de nieuwsbrieven.

Strategisch beleidsplan 2018-2022

download beleidsplan

Leraar basisonderwijs worden en leren in de praktijk?

Christelijke Hogeschool Ede

Vind hier meer informatie

Klachtenregeling

Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling vast te stellen. Ouders kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen (of het nalaten daarvan) van bestuur, schoolleiding of personeel van de SCOPS. Met deze regeling wordt beoogd de kwaliteit van het onderwijsklimaat te verbeteren. De officiële klachtenregeling ligt op de scholen ter inzage.

In uitzonderlijke gevallen kunnen klachten ingediend worden bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Tel: 070 - 38 616 97.

Deze commissie neemt klachten in behandeling nadat de klager eerst geprobeerd heeft met de schoolleiding of het schoolbestuur tot een oplossing te komen.

T   0184 - 499 519
E   info@scops.nl

Dr. Langeveldplein 16
3361 HE Sliedrecht
Stichting voor Christelijk Onderwijs
in Papendrecht en Sliedrecht