Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met onze cookies.

akkoord
Invalkrachten

SCOPS

We zijn op zoek naar invalkrachten (mogelijkheid tot min./max.) die:

●   bewust kiezen voor het Protestants Christelijk Onderwijs en meelevend lid is van een christelijke kerk of gemeente;
●   enthousiast voor de klas staan en een positief leerklimaat kunnen opbouwen;
●   een duidelijke visie hebben op handelingsgericht werken en passend onderwijs en dit in de praktijk goed gestalte kunnen geven;
●   een warm hart hebben voor de kinderen;
●   structuur bieden;
●   bereid zijn zich volledig in te zetten;
●   goed passen in het team;
●   beschikken over flexibiliteit, relativeringsvermogen en humor;
●   bij voorkeur bevoegd zijn voor het geven van bewegingsonderwijs of de bereidheid hebben hiervoor een aanvullende studie te volgen;
●   waarde hechten aan een goede samenwerking met kinderen, ouders en collega's;
●   nog niet uitgeleerd zijn.

We bieden jou op iedere SCOPS-school:

●    een enthousiast en hardwerkend team, dat goed met elkaar samenwerkt;
●    een team dat werkt volgens de principes van handelingsgericht werken;
●    een team dat gebruik maakt van een professioneel en goed ingericht leerlingvolgsysteem;
●    positief betrokken ouders.

Voor informatie over invalkrachten, kun je bellen met één van de directeuren van de SCOPS-scholen.  

Dhr. C. den Haan (directeur Prins Florisschool)
078 – 64 403 30
cent.haan@prinsfloris.nl

Dhr. J. van Erk (directeur Kindcentrum Oranje-Nassau)
078 – 61 514 99
directie@prinsconstantijn.nl

Dhr. H. Witkamp (directeur IKC Beatrix)
078 – 61 522 56
info@ikcbeatrix.nl

Mw. M.C. Bakema-Hogeland (directeur Kindcentrum Prins Constantijn)
078 – 61 549 54
directie@prinsconstantijn.nl

Dhr. A.A. Koning (directeur CBS Prins Willem Alexander Valkweg)
0184 – 41 60 57
pwavalkweg@pwa95.nl

Mw. J.R.G. Maaskant (directeur CBS Prins Willem Alexander Waalslaan)
0184 – 41 66 62
pwawaalslaan@pwa95.nl 

Dhr. J.W. van Andel (directeur Anne de Vriesschool Deltalaan en Menuet)
0184 - 41 88 92
directie@annedevriesschool.nl

Mw. C. van den Herik-Rijsdijk (directeur CBS Oranje Nassau)
0184 - 41 51 11
info@cbsoranje-nassau.nl

Sollicitatiebrieven voor invalkracht kunnen worden gestuurd naar: hvdpoel@scops.nl

T   0184 - 499 519
E   info@scops.nl

Dr. Langeveldplein 16
3361 HE Sliedrecht
Stichting voor Christelijk Onderwijs
in Papendrecht en Sliedrecht